Siste stikk, fredag 18. november 2011

Kunsten å slå tilbake

Karl Ove Knausgård tar et indignert oppgjør med Bergens Tidende i sin nye bok. Når kunstnere slår tilbake mot pressen går det ofte hardt for seg. Hvem som får siste ord, er en annen sak.

En slags uskreven regel som heldigvis av og til brytes med fynd og klem, er at kunstnere og artister ikke bør polemisere mot kritikk og omtale av egne verk. Noen kaster seg inn i kulturdebatten på medias premisser. Andre får ut frustrasjon eller inspirasjon ved å slå tilbake i eget medium eller uttrykk.