Leder, onsdag 11. januar 2012

Oljeeventyret flytter nordover

Det må være lov til å glede seg over at oljeeventyret kan komme til å vare dobbelt så lenge.

Saken oppdateres.

Optimismen er tilbake i oljebransjen etter to store oljefunn i Barentshavet, på toppen av fjorårets gigantfunn i Nordsjøen. Oljealderen kan dermed forlenges i kanskje 50 år eller mer. Det vil få positive ringvirkninger for nordmenn flest, og særlig for Nord-Norge, som nå for alvor kan få ta del i eventyret.Etter mer enn 40 år med oljeutvinning på norsk sokkel, sitter vi nå igjen med godt over 3000 milliarder kroner på bok. Det tilsvarer mer enn alle utgiftene på tre statsbudsjett. Formuen er gedigen, stort sett godt forvaltet og tilfører nå mer enn 100 milliarder årlig til velferdsformål. Virksomheten på sokkelen har med få unntak vært en suksess, og norsk oljebransje er den reneste i verden.Derfor er det med forbauselse vi registrerer miljøbevegelsens reaksjoner, da det siste, store oljefunnet i Barentshavet ble kjent mandag. Mens det er all grunn til å glede seg, er miljøbevegelsen ikke bare kritisk, men sur. Reaksjonen støttes av noen politiske partier, som historisk sett har kjempet mot all oljeutvinning og samtidig gått inn for å bruke oljepenger i rikt monn.Oljebransjen vil alltid benytte enhver anledning til å kjempe for antatt bedre og billigere felt. Derfor gir ikke Statoil opp Lofoten, selv om Barentshavet nå trolig åpner seg. Nye funn med ufattelige reserver, som Avaldsnes i Nordsjøen, endrer ikke Statoils dramatiske nedskriving av norsk sokkel. Heller ikke den kraftige økningen i gassproduksjonen har påvirket oljebransjens nokså negativ syn på fremtiden etter 2020. Statoil har ikke endret sine anslag for produksjon, selv om Barentshavet kommer for fullt og Nordsjøen kommer på nytt.Miljøvernminister Erik Solheim (SV) mener oljefunnene i Barentshavet bør dempe presset på Lofoten. Det er et standpunkt det er lett å forsvare. For det finnes mange andre verdier enn olje, for eksempel fisk og turisme. Miljøbevegelsen argumenterer stort sett bare for klima. Det er en kritikk som først og fremst må rettes mot regjeringen. Regjeringen har foreløpig brukt milliarder på gassrensing til ingen nytte.Ungdomspartiene, unntatt Frps ungdom, leverte i går en lang liste med forslag til klimaløsning. Det er på sin plass. Etter seks år med flertallsstyre har de rødgrønne ikke fått til noe som kan dempe de meget store og økende utslippene fra olje- og gassvirksomheten. Den har et alvorlig klimaproblem. Makter den ikke å løse flokene, får den gå av.Olje og klima må kunne leve sammen.

 
På forsiden nå