Kronikk, onsdag 1. februar 2012

Slaget på Domkirkegården

Når vi på avstand engasjerer oss i det folkelige demokratiseringsopprøret i de arabiske landene, og støtter folkets kamp for fred, demokrati og menneskerettigheter blant annet på Tahrir-plassen i Kairo, skal vi ta med oss at det ikke er mer enn 70 år siden en stor del av Trondheims befolkning samlet seg i protest mot et totalitært regime, og for trosfrihet, demokrati og rett til å holde sine egne gudstjenester og møter. 1.februar er det 70 år siden daværende domprost Arne Fjellbu holdt sin «protestgudstjeneste» i Nidaros Domkirke, mens politiet sto utenfor og hindret folk i å komme inn.