Leder lørdag 11. februar 2012

Surt klima på Soria Moria

Trusler om regjeringskrise, nye dissenser, åpne konflikter, krangel og latterliggjøring. De rødgrønne råtner innenfra.

Saken oppdateres.

Et av Arbeiderpartiets viktigste lokallag, Trondheim Ap, vil i dag fatte vedtak om å sparke SV-leder Kristin Halvorsen ut av Kunnskapsdepartementet og frata SV skolepolitikken. Dersom forslaget blir vedtatt, noe det er grunn til å tro, er det oppsiktsvekkende.

Det oser mistillit lang vei, et inntrykk som bare blir forsterket av at Ap-leder i Trondheim, Rune Olsø, gir Halvorsen strykkarakter i skolepolitikken. I intervju med Adresseavisen i går gjorde han direkte narr av SVs arbeid for leksehjelp og skolemat. Og heldagsskolen som SV kjemper for, er det bare Tårnfrid som kan bli begeistret for, sa Olsø til VG. Et hardere spark mot en nær samarbeidspartner som ligger nede for telling, skal man lete etter.

SV er ikke bare under sperregrensen, partiet har også nådd smertegrensen. Nestleder i Sør-Trøndelag SV, Espen Andresen, sa til Adresseavisen i går at frustrasjonen er stor. Partiet må gå ut av regjeringen, dersom det ikke vinner frem i klimapolitikken, var budskapet. Hovedkravet er at minst to tredjedeler av kuttene skal tas nasjonalt. Olje- og gassvirksomheten skal trappes ned, mens satsingen på buss og bane skal trappes opp.

Det er en presis oppskrift på frontkollisjon med både Ap og Senterpartiet. Olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) gir full gass på sokkelen. For å irritere SV ytterligere, har Sp nå varslet storstilt skogplanting som sitt klimatiltak. Klimameldingen er nylig utsatt for fjerde gang, mens utslippene har økt til nye høyder. Samtidig som de rødgrønne går hver sin vei i klimapolitikken, varsles nye dissenser og krav om enda et EU-veto. Regjeringen har lagt ned veto mot EUs tredje postdirektiv, og nå truer både Sp og SV med dissens i striden om vikarbyrådirektivet.

Koalisjonen henger ikke sammen. Den preges av full splittelse, lammende konflikter, manglende resultater, stor frustrasjon og ingen form for entusiasme. Utspillet fra Trondheim Ap mot Kristin Halvorsen er neppe tatt helt ut av løse luften. Halvorsen går av som partileder om knapt en måned, og forlater dermed regjeringens øverste samarbeidsarena, underutvalget. Med Halvorsens avgang er det bare Jens Stoltenberg igjen av partilederne som i 2005 dannet Soria Moria-erklæringen.

Ny fordeling av departementene partiene imellom og fornyelse av regjeringen, er ventet i løpet av våren. Trondheim Aps høyst uvanlige spark mot SV, med krav om å overta skolepolitikken, er nok godt timet.

Men det bedrer ikke stemningen.

 
På forsiden nå