Kommentar, torsdag 16. februar 2012

Behov for større selvtillit

Trondheimsregionen er et mer vitalt og populært område enn innbyggerne selv er klar over.

Saken oppdateres.

«Trondheim er Norges mest populære storby», fastslo Adresseavisen i går. Jordnære trøndere leste kanskje artikkelen med en viss skepsis. Kan det stemme at bare 33 prosent av Norges befolkning kan tenke seg å bo i Oslo-regionen, mens nesten 70 prosent vil bo i trondheimsområdet? Det bor tross alt en million mennesker i Oslo-området. De ti kommunene i Trondheimsregionen har en befolkning på 260000.

Alle meningsmålinger skal tolkes med kritisk sans. Men omdømmeundersøkelsen der Trondheim troner øverst, bygger på svar fra nesten 5000 personer. Det er et mye større utvalg enn det som er vanlig i slike undersøkelser. Den tilsvarende målingen for to år siden viste dessuten den samme tendensen; den sentrale delen av Trøndelag er blitt stadig mer populær de siste årene.

Dagsavisen skrev på første side: «Hva er galt med Oslo?» Avisen påpekte at Trondheim er en langt mer attraktiv by. Ordfører Fabian Stang innrømmet at de har en jobb å gjøre. For selv om Oslo er en magnet, sliter byen med omdømmet. Mye tyder på at hovedstadens innbyggere er langt mer kritiske til sin egen by enn folk i Bergen, Stavanger og Trondheim.

Omkring i norske distrikter finnes det dessuten en utbredt Oslo-skepsis. Oslo representerer makten i Norge, og makten skal man være kritisk til. Det er lettere å like en trønder.

Flere fakta underbygger regionens popularitet. Trondheim hadde et stort tilsig av innflyttere gjennom hele 2000-tallet. Adskillig flere flyttet inn til byen enn ut av den. Flytteoverskuddet var større i Trondheim enn i både Oslo, Bergen, Stavanger og Tromsø. De aller fleste innflytterne var dessuten i 20- og 30-årsalderen. Det betyr at Trondheim får en ung befolkning.

Trondheims sterke vekst og de unge innflytterne fører utfordringer med seg. Langt flere boliger må bygges, barnehage- og skoleutbyggingen må fortsette. Men fordelene er mye større enn ulempene. Mange av de unge vil arbeide i framtidsrettete, kunnskapsbaserte næringer, og de vil bidra til at byen står bedre rustet enn de fleste når den mye omtalte eldrebølgen slår inn over landet.

Jordnære trøndere nøler kanskje med å tro på alt dette. I så fall har vi behov for større selvtillit. Vi trenger ikke slå oss på brystet, men vi kan glede oss over at mange mener Trondheim er en utmerket by å bo i.

trygve.lundemo@adresseavisen.no

 
        
            (Foto: Morten Antonsen)

  Foto: Morten Antonsen

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå