Leder, onsdag 11. april 2012

Når Stordalen ler på Brattøra

Petter Stordalens latter styrker kritikken av utviklingen på Brattøra.

Saken oppdateres.

Det største hotellet som er bygd i Norge på 25 år skal åpnes i Trondheim om et par uker. Clarion Hotel & Congress blir helt sikkert flott, og vil uten tvil bli en berikelse for byen.Allerede da hotellet var på planleggingsstadiet, ble det advart mot at bygget ville bli altfor stort og at det vil bli en vegg mellom byen og fjorden. Kritikken er blitt forsterket når kongresshotellet på det nærmeste er ferdig. Innvendingene følger to spor: At Brattøra risikerer å bli en bydel som ligger øde og forlatt etter kontortid, og at bygget er for stort.Choice-kjeden som skal drive hotellet, eies av Petter Stordalen. Han reagerer på kritikken med latter. Friskusen Stordalen kan komme unna med mye. Men å avfeie saklig og relevant kritikk på den måten han gjorde i Adresseavisen i går, er arrogant. Selvfølgelig er det Stordalens rett å forsvare et prosjekt han selv er involvert i. Men han avslører liten kunnskap om byutvikling i Trondheim når han avfeier kritikerne med at de ikke forstår hva et hotell er.Kongresshotellet er straks ferdig. Vi håper Stordalen får rett når han peker på at hotellet, Rockheim og andre funksjoner på Brattøra vil skape folkeliv og aktivitet også etter klokken 16. Den andre delen av kritikken er det derimot lite å gjøre med. Bygget er svært bredt, og fra flere steder i byen er det ikke lenger mulig å se Pirbadet. Også Munkholmen og fjorden har forsvunnet fra mange utsiktspunkter.Når det bygges på viktige steder, skal det være meningsbrytning om byutvikling. Kongresshotellet er dessverre et nytt eksempel på at ting skjer i feil rekkefølge. Mye av diskusjonen kommer etter at bygget står der. Etter hvert som nye bygg kommer på plass, blir det gradvis mer synlig at det mangler en helhetlig plan for Brattøra.Ofte blir det hevdet at «kapitalkreftene» driver byutviklingen. Byggingen på Brattøra er i så måte et tankekors, siden det offentlige har vært både grunneier og bygningsmyndighet, og derfor burde hatt kontroll på utviklingen. I utgangspunktet var alle utbyggingsområdene på Brattøra eid av Trondheim havn, der Trondheim kommune er største eier. Gjennom eiendomsselskapet Entra er staten en annen aktør som har kjøpt seg tungt inn i utviklingen på Brattøra.Politikerne i Trondheim har hatt mange muligheter til å tøyle Petter Stordalen. Hans motto ser ut til å være at den som ler sist, ler best.

 
På forsiden nå