Kronikk, lørdag 14. april 2012

Sårbare strømmålere

Alle norske strømkunder skal få nye, smarte strømmålere innen utgangen av 2016. Disse skal kunne sende og motta data mellom nettselskap og forbruker. Men når strømmåleren din er på nett, er den også et mulig mål for hackere.

I dag leser de fleste av oss av strømforbruket vårt fire ganger i året og rapporterer til nettselskapet. Vi faktureres med en snittpris og blir ikke belønnet for å spare strøm i de dyreste timene i døgnet, som typisk er om morgenen og om ettermiddagen. Med de nye målerne leses strømforbruket vårt av hver eneste time og innrapporteres automatisk. Dermed vil vi som forbrukere få en mer korrekt strømregning, vi vil få uttelling for å legge strømforbruket vårt utenom de dyreste timene, som også er de timene hvor det totale strømforbruket typisk er høyest. Vi vil kunne se faktiske timepriser på måleren vår, slik at vi lettere kan endre vårt forbruksmønster. Hyppige måleravlesninger vil dessuten gi et mye bedre datagrunnlag for kraftprodusentene for å beregne nødvendig produksjon av kraft.
AMS – avanserte måle- og styringssystemer – er et steg på veien mot såkalte Smart Grids – en modernisering av kraftnettet; med toveis kommunikasjon og sensorer for sanntidsstyring og kontroll av distribusjonsnettet, samt muligheten for at forbrukere kan sende overskuddsenergi inn i kraftnettet til bruk av andre. Denne moderniseringen innebærer utstrakt bruk av IT-systemer i kraftnettet.