Samarbeid og konkurranse innen kollektivtrafikken

«Vi i Gråkallbanen tror den nye bevisstgjøringen av konkurranseforholdet vil bidra til å skjerpe og forbedre både Team Trafikk og Gråkallbanen.»

Saken oppdateres.

Ut fra mediebildet de siste ukene kan det se ut som om det er den rene krigen mellom Team Trafikk og Gråkallbanen. Det er det selvsagt ikke. Forholdet er ideelt. Gråkallbanen og Team Trafikk samarbeider på en del områder og konkurrerer på andre. Der hvor dette er fordelaktig for kundene råder det et tett og godt samarbeid, som Trondheim kommune sikrer gjennom sine avtaler med selskapene. Kundene merker fordelene f.eks. ved at det er fri overgang mellom trikk, buss og tog, samt at et klippekort eller et månedskort for eksempel kjøpt på Gråkallbanen også kan benyttes på Team Trafikks busser.

Vi har felles ruteinformasjon på tlf. 177, og Gråkallbanen deltar fremdeles som rute 1 i Team Trafikks rutehefte. Dessuten har selskapene felles markedskampanjer for det å reise kollektivt, sist ifm. at Trondheim kommune reduserte kollektivtakstene 1. september i år.

Men det er definitivt også et konkurranseforhold mellom Team Trafikk og Gråkallbanen. De sterke reaksjonene fra Team Trafikk på Gråkallbanens forslag om et elbuss-prosjekt viser dette. Vi i Gråkallbanen tror den nye bevisstgjøringen av konkurranseforholdet vil bidra til å skjerpe og forbedre både Team Trafikk og Gråkallbanen. De siste årene har kollektivtilbudet i regionen omkring Trondheim hatt en enorm utvikling. Nettbuss har oppnådd fantastiske resultater på sin Timexpress mellom Stjørdal og Trondheim, og HOB har revolusjonert kollektivtilbudet mellom Orkanger og Trondheim. Nettbuss og Gauldal Billag har fått til banebrytende samarbeid mellom Støren og Trondheim, og Trønderbilene har møtt NSBs suksess på Trønderbanen med både Flybuss og Helseekspress i Nord-Trøndelag. Alt dette er skapt på initiativ fra selskapene og hvor selskapene selv har tatt mye og til dels all risiko. Dagens trondheims-politikere har vist klar vilje til å satse på kollektivtrafikken også i Trondheim. Nå er det opp til oss aktørene å vise at vi har evne til nytenkning og til å skape utvikling også i Trondheim. Gråkallbanen ble utfordret av politikerne til å komme med konkrete forslag til kommunens transportplan. Dette har vi gjort bla. gjennom forslaget om et elbuss-prosjekt.Vi mener at det må være i alles interesse at byens to aktører konkurrerer om å utvikle stadig bedre løsninger for kundene og for miljøet, samtidig som Trondheim kommune tilrettelegger for samarbeid om felles løsninger på de områdene der dette er fordelaktig for kundene.

Vi i Gråkallbanen skal derfor også fremover være aktive bidragsytere både i konkurransen og i samarbeidet innen kollektivtrafikken i Trondheim.

Daglig lederAS Gråkallbanen

På forsiden nå