Leder torsdag 22. august 2013

Dystre signaler om klimaet

Svært dystre signaler fra FNs klimapanel kan gi behov for å utvide klimapolitikken.

Saken oppdateres.

I 2014 kommer FNs klimapanel med en ny statusrapport om klima og global oppvarming. Klimapanelet er blitt sterkt kritisert, særlig av såkalte klimaskeptikere. Det er uomtvistelig at dette er den aller beste kunnskapen verden har om globale klimaendringer. Vi må derfor legge til grunn forskningen og vurderingene fra Klimapanelet.

I september i år skal sekretariatet for Klimapanelet enes om et utkast til rapporten. Aftenposten har fått tilgang til et arbeidsdokument. Lekkasjen tyder på at den globale oppvarming og klimaendringene går fra vondt til verre. I utkastet understrekes det sterkt at oppvarmingen og klimaendringene har kommet så langt at de er umulig å snu. Selv hvis menneskene skulle lykkes med å stanse alle sine utslipp av klimagasser, vil klimaendringene og oppvarmingen likevel fortsette i mange hundre år.

De nye signalene fra Klimapanelet er dessverre ikke overraskende. I flere år har beskjeden fra tusenvis av klimaforskere, som er fundamentet for Klimapanelet, vært at tiden er i ferd med å renne ut. Utslippene av klimagasser har bremset noe. Men tre forhold gjør at spillerommet vi hadde er brukt opp: Folketallsøkning, sterk bedring av levestandarden i mange land og at de industrialiserte landene har holdt foten på gasspedalen.

Vi vil advare mot en tankegang om at det nå uansett er for sent, og at det derfor ikke lenger har noen hensikt å ta kostnader og ulemper med å kutte utslipp. Utslippskutt kan faktisk bli enda viktigere enn før for å kunne bremse den globale opphetingen. FNs neste klimarapport gir tvert om behov for forsterket innsats på en rekke områder. Mer ekstremvær gjør det enda viktigere å satse på flomvern og ras-sikring. Noen av klodens tettest befolkede områder ligger i områder som både på grunn av høyere havnivå og ørkenspredning kan bli ubeboelige i tiårene som kommer. I Norge og Nord-Europa bør vi bekymre oss over at Golfstrømmen trolig vil svekkes.

Disse skremmende perspektivene gjør det uforståelig at flertallet av norske politikere, som i disse dager driver valgkamp, er så lite opptatt av klimaendringene.

På forsiden nå