Leder onsdag 30. oktober 2013

Uten Sandberg får Frp slagside

Det er et betydelig tap for Frp, og også for Midt-Norge, at Per Sandberg vil trekke seg tilbake.

Saken oppdateres.

Det er ikke uvanlige at en markant politisk leder kommer frem til at nok er nok. Det uvanlig er måten Per Sandberg gjør det på. Han er nylig gjenvalgt til Stortinget. Han er ganske nylig gjenvalgt som nestleder, og var med hele veien til regjeringskontorene. Han skal også ha sagt nei til to tilbud om å bli statsråd, og ville åpenbart ikke bli parlamentarisk leder.

For Fremskrittspartiet er Per Sandbergs retrett å anse som et stort tap, selv om han fortsatt er stortingsrepresentant. Sandberg representerer den folkelige og til tider populistiske delen av partiet. Det er ikke mange Frp-politikere igjen i storting og regjering som kan fylle hans rolle med tilsvarende kraft. Derfor er det nærliggende å anta at Frp får en slagside som følge av at de mister den mest markante representanten for partiets opprinnelige sjel.

Uavhengig av hva man synes om Sandbergs politiske meninger, er han blant tungvekterne på de tre midtnorske stortingsbenkene. Derfor er det også et tap for Midt-Norge at han trekker seg tilbake. Vår landsdel trenger sterke stemmer i møte med Oslo-makta.

Høyre/Frp-regjeringen har flyttet tyngdepunktet vestover. Det er bra, fordi mye av vekstkraften i norsk økonomi ligger langs kysten. For Frps vedkommende er Midt-Norge representert med to solide statsråder fra Trøndelag, Tord Lien og Robert Eriksson, og parlamentarisk leder Harald T. Nesvik fra Møre og Romsdal. Per Sandbergs retrett er sånn sett ikke helt avgjørende i lys av den geografiske maktbalansen.

Politisk representerer Sandberg noe annet enn Frp-statsrådene. Bildet av Sandberg er ikke preget av det moderate, det akademiske og tilpasningsdyktige. Men han har stått i sentrum for å få på plass akkurat den linjen for partiet, noe som har gitt regjeringsmakt; partiets største mål under Siv Jensens ledelse.

Om to uker kommer Per Sandberg ut med en bok om sitt politiske liv. Mange i partiet frykter den, og Siv Jensen sier hun ikke vil lese den. Her er det noe som ikke stemmer.

Frp har aldri vært noen søndagsskole.

På forsiden nå