Leder onsdag 8. januar 2014

Høie vil løfte de svakeste

Regjeringen vil løfte rusomsorgen og psykiatrien. Vi håper det blir mer handling enn fine ord denne gangen.

Saken oppdateres.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) ga i går sine første styringssignaler til de nyutnevnte styrene for de regionale helseforetakene. Ved å redusere antallet krav til sykehusene, får han spisset målene og gjort prioriteringene tydeligere enn sine forgjengere.


«Pasientenes sykehus» er mottoet for Høies versjon av spesialisthelsetjenesten. Det burde være en selvfølge at pasienten skal være i sentrum for sykehusene. Men slik oppleves det ikke alltid i en sektor som stadig er preget av byråkrati og et system der pasienten henvises til stadig nye leger før diagnose er fastsatt og livsviktig behandling kan settes i gang.


Det overordnede grepet er å innføre fritt behandlingsvalg og ta ideelle og private tilbud i bruk. Slik vil Høie redusere ventetider og heve kvaliteten. Kreftbehandlingen får et løft, noe Kreftforeningen allerede jubler for. Både kvalitet, sikkerhet og ventetider varierer i dag altfor mye innen kreftomsorgen. Det skal etableres tverrfaglige diagnosesentre i hver region, etter en vellykket dansk modell.


Statsminister Erna Solberg signaliserte i sin første nyttårstale et løft for psykiatrien. Dette konkretiserer nå Høie med tall, og lover en sterkere satsning på rusbehandling og psykiatri enn på somatiske sykehustilbud. Høie krever at de økte bevilgningene faktisk ender i økt behandlingstilbud til pasientene, for eksempel ved at ansatte i poliklinikkene gjennomfører mer enn to konsultasjoner per dag.


Noe av det mest interessante i Høies sykehuspolitikk, er at han vil gi rusavhengige fritt behandlingsvalg. Han vil øke bruken av private og ideelle organsiasjoners tilbud. Det er et stort og positivt fremskritt for en gruppe som har lav prestisje i helsevesenet. For mange behandlingstilbud kommer de nye signalene i tolvte time, ettersom flere av dem har vært nødt til å legge ned virksomheten på grunn av oppdragstørken under de rødgrønne.


Det er på høy tid at pasienter med rusproblemer får et bedre behandlingstilbud. Så lenge kvaliteten er god, er det mindre viktig om hjelpen kommer fra en privat eller offentlig aktør.

På forsiden nå