Kronikk lørdag 8. februar:

Forskningsbyen som gjemte seg

«Problemet er at tilreisende ikke kan se Teknologihovedstaden. Den er usynlig for alle andre enn studenter, konferansedeltakere og kunder», sa tidligere informasjonssjef Gunnar Sand ved SINTEF i 1991. Dessverre er det omtrent slik fremdeles, 23 år senere.

Saken oppdateres.

Byen har imidlertid fått Vitensenteret (ViT), som fra jubileumsåret 1997 har hatt tilhold i Norges Banks gamle bygninger midt i byen. Men der er det trangt, og huset er ikke noe signalbygg. ViT burde for lengst flyttet til større, mer funksjonelle lokaler.

I mellomtiden planlegger vi en ny arena for visualisering av vitenskap, et 60-seters 3D multimediateater med planetarium (MMTP) i bakgården. Kall det gjerne en avansert, interaktiv kulekino. Kommunen har gitt klarsignal for detaljprosjektering, og vi er i full gang.

–Vi har litt «realfagsfrykt» i Norge, sa kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen på NHOs årskonferanse nylig. Det fins trolig litt av den i Trondheim også, men det største problemet er muligens at vi har litt «eksponeringsfrykt». Det er en dårlig strategi i en tid med ekstrem kamp om oppmerksomhet!

Mange gode tiltak: Det er ikke meningen å kritisere den gode innsatsen som f.eks. NTNUs og Sintefs magasin Gemini gjør for å popularisere forskningsresultater.

Jeg skal heller ikke undervurdere innsatsen forskningsmiljøene gjør under de årlige Forskningsdagene, Fysikkløypa og omvisningene under UKA, Technoport, «Forsker Grand Prix», Det nye kunnskapssenteret på St. Olavs Hospital, eller arbeidet med å etablere verdens største oppfinnermesse «Maker Fair» i Trondheim til høsten.

Men bortsett fra senteret ved St. Olavs blir det hele litt smålåtent og «event»-preget. Det er heller ingen som samordner tiltakene. Kavli-instituttets laboratorier, Ugelstadkulene, GSM-teknologien og andre fantastiske oppfinnelser og produkter burde lyst mot alle så snart de ankom byen, slik Arnstein Hellem nylig antydet i kronikken «Teknologiens Davos».

Rekruttering til realfag: Hvorfor har forresten ikke Trondheim frembrakt noen formidlingens rockestjerner? Vi har både NRKs «Schrødingers katt» og «Newton» på Tyholt. Men ifølge Morgenbladet (2009) forholder mer enn av åtte av ti norske forskere seg tause til offentligheten.

Og hvorfor vekker ikke formidling av naturvitenskap og teknologi like stor interesse blant sponsorer som idrett, kunst og kultur? Et svar er at man ikke vises like godt i media, og at man mangler arenaer å vise seg frem på.

Derfor vil ViT gi forskerne en scene, og publikum en høykvalitets 3D-opplevelse, som gjenspeiler at Trondheim er landets teknologihovedstad! I et spennende tilbygg skal over 40 000 besøkende årlig oppleve populærvitenskapelige filmer, nyhetsglimt fra forskningsmiljøene, reise i universet, se nordlysshow, direkteoverførte kirurgiske operasjoner etc.

Målet er å rekruttere til realfag, og å fremme innovasjon, nyskaping og kreativitet. Hovedmålgruppen er fortrinnvis skoleklasser, barn og ungdom, men ViT skal selvsagt også informere folk flest om naturvitenskap og teknologi.

Interaktivt visualiseringslaboratorium: Vi vet at vi henvender oss til et publikum som er overmettet på visuelle inntrykk via moderne dataspill, 3D kino osv. Derfor legges det ikke bare opp til passivt konsum av høyteknologiske synsinntrykk.

Visningene i MMTP skal om mulig være interaktive –besøkende skal selv kunne påvirke programmene, gjennomføre en Mars-landing, delta i spill (f.eks. energispill) og måle nye kunnskaper med en rask quiz.

I tillegg skal MMTP være et laboratorium for visualisering av vitenskap. Her skal nye teknikker utprøves av besøkende, fortrinnsvis i samarbeid med IT- miljøer ved NTNU, Sintef og byens datateknologiske bedrifter.

MMTP skal også kunne benyttes av bedrifter og organisasjoner med behov for avansert visualiseringsverktøy.

Og tenk bare hvor flott det hadde vært for byens turistorganisasjoner å ta besøkende cruise-turister med på virtuelle byvandringer, kjøre 3D nordlys-show og vise stjernehimmelen over byen på en ellers grå og regntung dag!

Utvikler byen: MMTP er et prosjekt innenfor rekkevidde! Noe lærerikt å kose seg med, mens vi venter på «Vitenskapssenter Kalvskinnet», «Ocean Space Center» og et evt. utstillingsvindu for regionens bedrifter og forskningsmiljøer på Leütenhaven.

Med sin fine plassering midt i byen åpner MMTP Vitensenteret ytterligere mot publikum, særlig på kveldstid. Trolig vil installasjonen akkumulere over 10000 ekstra besøkende. Mange av disse vil være tilreisende.

Midlertidig, men fantastisk: Multimediateateret og planetariet blir et midlertidig tiltak, med levetid rundt seks år. Etter den tid håper vi at ViT befinner seg i nye, større lokaler –eventuelt på Kalvskinnet sammen med NTNU Vitenskapsmuseet. Derfor konstruerer vi MMTP som et byggesett, og tar det med på flyttelasset.

Prosjektet koster 8,5 til 13,5 mill. kr – avhengig av bygningsvalg og kvaliteten på visualiseringsteknologien. Takket være økonomisk støtte fra gode samarbeidspartnere samt egenkapital og egeninnsats, er vi nesten halvveis i mål. Men skal vi skilte med høykvalitets 3D, trenger vi alle gode krefter med på laget!

Kronikkforfatter Atle Kjærvik. 
        
            (Foto: Sopphie Bergersen Moen, Adresseavisen)

Kronikkforfatter Atle Kjærvik.  Foto: Sopphie Bergersen Moen, Adresseavisen

Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå