Hjelper det å forby sexkjøp?

Denne helgen blir det avgjort om det skal bli forbudt å kjøpe sex her i landet.

Saken oppdateres.

Arbeiderpartiets landsmøte er delt. Sentrale politikere i regjeringen og partiledelsen vil ikke kriminalisere horekundene. Men en stor gruppe, kanskje over halvparten av utsendingene på landsmøtet, mener sexkjøp må bli ulovlig.

De er dundrende uenige om hva som er best for de prostituerte. Og hvilken linje som er best for å bekjempe kjøp og salg av mennesker.

Dette er de viktigste argumentene for å forby kjøp av sex:

* En lov vil fastslå at det er uakseptablet med kjøp og salg av mennesker

* Samfunnet aksepterer prostitusjon så lenge vi sexkjøp ikke er forbudt

* Forbud vil begrense antall horekunder

* Erfaringer fra Sverige viser at forbud er veien å gå

* Politiet i Oslo har gått ut og anbefalt forbud

Dette er de viktigste argumentene imot:

* De prostituerte kan få en tøffere hverdag

* Forbud vil føre til at prostitusjonen blir sterkere organisert og dermed sterkere kontrollert av halliker og bakmenn

* Forbud vil ikke begrense omfanget av prostitusjon

* Erfaringer fra Sverige viser at forbud ikke er veien å gå

* Politiet i Trondheim, som har lykkes med å avsløre - og få dømt – bakmenn i omfattende menneskehandelsaker anbefaler ikke forbud

I dag er det forbud å drive menneskehandel og hallikvirksomhet. Mange mener det er viktigere å intensivere innsatsen mot bakmennene enn å jage de prostituerte bort fra gatene.Justisminister Knut Storberget har uttalt seg forsiktig om saken, men han er skeptisk til forbud. Det blir uansett hans jobb å sette i gang arbeidet med en forbudslov dersom Ap-landsmøtet krever det. Senterpartiet og SV har allerede sagt at de ønsker forbud. I SV skjedde det mot partiledelsens ønsker.Jeg er usikker på hva som er riktig i denne saken. Det er lett å bli moralsk forarget. Og det er selvsagt ingen gode grunner til å "beskytte" horekundene ved å si at det de gjør er helt greit. Samtidig er det viktig å ta hensyn til de prostituertes situasjon. Dette er ikke et "yrke" jenter og gutter oppsøker frivillig på lik linje med andre karrierevalg i livet. Det utsettes ofte for vold og overgrep. Samfunnet må ikke gjøre deres situasjon enda verre.Hva syns du?

 
 
På forsiden nå