Den 25. april hadde Camilla Fossum Pettersen et innlegg om at vi trenger en revisjon av barneloven for å ivareta barnets kontakt med begge foreldre bedre. Dette gjelder i minst like høy grad reglene for barnebidrag, og offentlige støtteordninger til skilte foreldre.

Per i dag er det veldig viktig å ha ulik fordeling av tid hos hver av foreldrene, for å få en del offentlige støtteordninger, og for å maksimere bidrag.

Tallet 8,99 er veldig viktig i den sammenheng, og årsaken er følgende: Hvis barnet er 8,99 netter eller mindre hos samværsforelder medfører det at bidraget øker med 1500 kr om måneden, størstedelen av dette skyldes at Nav plutselig mener at samværsforelder ikke har utgifter til husleie til barnet, det vil si at hele utgiften til husleie antas å ligge hos bostedsforelder og dermed skal samværsforelder betale halvdelen av husleie til bostedsforelderen.

LES OGSÅ: Når mor demoniserer far

For å få disse ca. 1200 skattefrie kroner ekstra om måneden er det altså viktig å sikre at det ikke er samvær mer enn 8,99 netter per måned. Forestill deg så det barn på 12 år som tilbringer 8,99 netter om måneden hos samværsforelderen, men som «ikke har eget rom» hos samværsforelderen. Jeg tviler på at mange barn i den alderen har lyst til å komme på samvær.

I praksis betyr dette at samværsforelder har 1,5 gange husleie til barnet, 1 gang hos seg selv og betaler via bidraget også for halvparten av husleien hos bostedsforelder. Grensen på maks 40 prosent samvær er også verdt å notere seg. For hvis det er mer en 40 prosent samvær er det ikke mulig å motta overgangsstønad som utgjør ca 17.000 kr i måneden. Jeg tror de fleste vil være enige med meg i at 17.000 kr er verdt å kjempe for.

Endelig får du som enslig forsørger utvidet barnetrygd og skattefradrag. Begge deler svarende til rundt 1000 kr i mnd.

LES OGSÅ: En film som avslører rettsvesenet

Og så kan man jo vurdere hvordan man egentlig kan være enslig forsørger, for hele barnebidragssystemet er innrettet slik at foreldrene deler på utgiften til barnet etter forholdet til foreldrenes inntekt, noe jeg tror det fleste vil si seg enige i også skjer mens foreldrene bor sammen.

Men her velger det offentlig ensidig å gå inn og støtte den forelder som har barnet boende. Jeg har opplevd flere skilte foreldre som hvis de har to barn velger å la det ene barnet bo hos den ene forelderen, og det andre hos den andre, og plutselig blir begge foreldre enslige og begge får utbetalt utvidet barnetrygd.

Det betyr at det offentlig plutselig støtter to foreldre med både utvidet barnetrygd og skattefradrag som enslig forsørger. Samlet sett får de to foreldrene offentlig støtte på ca. 6000 kr i md., men hadde begge barn vært folkeregistrert hos den ene hadde de bare fått offentlig støtte samlet ca. 4000 kr i md.

FIKK DU MED DEG DENNE? For noen kan jo dette være en drømmefødsel, for meg ble det et sjokk

Jeg har forsøkt å redegjøre for hvorfor det økonomisk er så viktig å bli bostedsforelder og holde samværsmengden så lav som mulig, noe som jeg og flere andre samværsforeldre har følt har vært sterkt medvirkende til konflikten om hvor mye samvær barnet skal ha med samværsforelderen.

Som det fremgår av ovenstående er hele barnebidragssystemet og de offentlige støtteordninger overmodent for en revisjon slik at de sammen med barneloven blir til barnets beste.

Hør våre kommentatorer snakke om misnøye i Trøndelag, festivalsommer i Trondheim og sykkelbyens utfordringer

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten

Christian Jessen