Arbeiderpartiet må lære av sitt «annus horribilis»

foto