Dersom syklister vil ha respekt hos bilister, bussførere o.a., må de leve opp til denne forskrift! Motorkjøretøy er på ingen måte pålagt å ligge tålmodig og vente bak syklister på treningstur.

Syklistene - som åpenbart er en langt mer saktekjørende gruppe i trafikken, skal følge med trafikken bak seg, slik at kødannelse og farlige situasjoner ikke oppstår. Dette de etterleve! Og således vike ved første mulighet! Ellers henvises de til å benytte fortau og gang- og sykkelstier – der slikt finnes! Enn videre: Syklister som ikke vil bli offer for tragiske, selvforskyldte ulykker i trafikken, skal sykle på rekke – én etter én – og holde siden så godt som mulig!

Å sykle to og flere i bredden, er toskeskap på landevei, og er totalt forbudt! Det skal KUN forekomme under kunngjorte arrangerte, forordnede sykkelritt, med skilting, vakter o.l. Bilister o.a. med motorkjøretøy, som hindres av den slags «tospann», må kunne bruke hornet, ev. varsle politiet, og i tillegg må syklister som ferdes slik på offentlig vei, bære det fulle og hele ansvar for sin egen sikkerhet!

Syklister som sykler på rødt lys, skal ha samme bøter som bilister som gjør samme lovbrudd! Sykkel skal ha bjelle, til å varsle gående når de nærmer seg dem bakfra. Ikke gaule «Hei! Ut av vei!» De gående har vanligvis samme rett til å gå der. Hvor mange bruker bjelle eller ringeklokke? Og passering av fotgjengerfelt skal skje ved at syklisten stiger av, og leier sykkelen over! Ikke alle holder lyktene på sykkelen oppgradert med batteri som virker.

Svært mange syklister må skjerpe seg når de absolutt må bruke veiene som er beregnet på biltrafikk. Mange syklister neglisjerer de regler som gjelder, og ulykker vil fortsatt skje. De er myke trafikanter – likesom fotgjengerne. Det å la muskeldrevne kjøretøy – syklene – dele veiene med bilene, bussene, lastebilene o.a., er et stort feilgrep.

Så lenge syklistene ikke vil følge spillets regler, men provoserer, og fullstendig overser takt og tone, og de plikter de har som myke trafikanter! All infrastruktur i byer, tettbygd strøk, og spredt bosetting, bør oppjusteres med egne veier for gående og syklende! Bilvei er for bil og MC.