Selvfølgelig kan en kommune si nei til Nye Veier

foto