Høy etterspørsel etter arbeidskraft er godt nytt

foto