Hva kan vi gjøre for å hindre at krig bryter ut i Europa i 2022?

foto