Har ikke private aktører sykehjemsplasser å tilby?

foto