Nord-Europas beste hestesportsenter kan bygges i Trondheim hvis travet selv ønsker det. I nye Trondheim kommune er det et stort konfliktfritt areal som står klart og venter. I Klæbu kan det bygges en 1350 meters bane, samtidig som det kan etableres et fantastisk rekrutteringsanlegg. Et hestesportanlegg der barn, unge, amatører og proffe kan drive ulike aktiviteter og sammen utvikle hestesporten.

LES OGSÅ: Uaktuelt med travbane innenfor grønn strek

LES OGSÅ: Vi må ta vare på myra

Det har vært utarbeidet flere uavhengige rapporter når det gjelder lokalisering av nytt hestesportsenter. Alle rapportene peker på at Klæbu er det beste alternativ både når det gjelder konfliktfritt og stort nok areal, realismen tilknyttet gjennomføring og at anlegget blir finansiert innenfor økonomisk ramme. Vi mener det er av stor verdi for Trøndelag at Nord-Europas beste hestesportsenter ligger i Trondheim kommune.

Det er selvfølgelig travet selv som bestemmer hvilket anlegg de ønsker og hvor nytt anlegg skal bygges. Vi opplever at behovet til travet har endret seg vesentlig nå på «oppløps-siden». Det kan se ut til at en racingbane lik Leangen, er det som tilfredsstiller travet sitt behov. Hvis hele travmiljøet står bak et endret behov, så har vi respekt for det, og synes det er naturlig at lokaliseringsdebatten har tatt en helt ny vending.

Les også: Malvik har medvind i kampen om travbanen

Les også kommentaren "Den grønne streken er ikke spiselig for hester"

Planlagt areal i Klæbu er ikke berørt av kvikkleire og dyrkamark, to element som kan bli en stor utfordring med en lokalisering i Malvik. I Klæbu er det et avklart forhold med grunneiere, de er positive til en etablering på egen eiendom og endelig pris er avtalt. Kostnadene i Klæbu er godt kvalitetssikret.

Det er betydelig mer usikkerhet knyttet til kostnader for arealet i Malvik slik vi ser det. Tomteprisen i Malvik kan fort bli endret når grunnforhold blir nærmere undersøkt, og travet er avhengig av gode avtaler med «Nye veier» for at det kan skapes trygghet rundt kostnadene.

Det bør ikke komme som en overraskelse på noen hvis en lokalisering på Malvik ikke lar seg gjennomføre på grunn av innsigelser fra statlige myndigheter. Det er en betydelig risiko som er åpenbar.

LES OGSÅ: Bondeopprør mot travbane i Malvik: Vi kommer aldri til å gi oss

«Nye veier» ved prosjektdirektør Johan Arnt Vatnan, orienterte under møtet i Trondheimsregionen 22. september, om at det ikke finnes en avtale mellom «Nye veier» og Midt norsk trav- forbund, eller andre deler av travmiljøet. De har erfaring med at det det ofte blir igjen mindre overskuddsmasse enn antatt da massen blir brukt opp i linja forøvrig. Det er usikkerhet når tunnelluttak skal gjøres på strekningen, og når eventuelt overskuddsmasse er tilgjengelig for salg/avhenting til andre aktører.

«Nye veier» stiller ikke med levering av masse, men har sagt at aktører kan kjøpe eller hente eventuell overskuddsmasse ved tunnelåpning. Det er flere aktører som har meldt interesse for en eventuell overskuddsmasse, som ikke blir brukt i linja E6 Ranheim-Åsen. Trondheim havn i Muruvik og Avinor på Værnes er noen av aktører som kan ha behov for masse.

Det er to svært ulike anlegg som er planlagt i henholdsvis Klæbu og Malvik. Vi er overbevist om at næringsarealene i Klæbu vil bli realisert uansett innen kort tid. Ny vei bygges i disse dager og da vil et konfliktfritt næringsareal bli ettertraktet, med eller uten det som kan bli Nord-Europas beste hestesportsenter.

Vi ønsker alle travlag lykke til med generalforsamlingen til MNTF førstkommende søndag. Vi håper at vi sammen med travet får være med å realisere Nord-Europas beste hestesport- senter i nye Trondheim kommune. Det mener vi ville ha vært til det beste for hestesporten!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

foto
Rita Ottervik Foto: Morten Antonsen
foto
Kirsti Tømmervold