I vinter har spørsmålet om fylkestilhørighet vært hetere enn noen gang på Nordmøre, og mandag kveld var nettopp dette tema for folkemøte i Kristiansund. Her står Trøndelag for tiden høyt i kurs.

Nordmøringene har lenge gått under betegnelsen reservetrøndere. I det ligger det ingen nedvurdering, snarere en erkjennelse av et nært slektskap. Særlig i Aure, Halsa, Rindal og Surnadal regner en stor del av innbyggerne seg som trøndere. Både kulturelt, språklig, geografisk og historisk har store deler av Nordmøre mer til felles med Trøndelag enn med Sunnmøre.

En fersk meningsmåling, gjort av InFact for Tidens Krav, viser at i de nevnte kommunene, pluss Kristiansund, er det større interesse for å bli med i Sør-Trøndelag enn for å bli værende i Møre og Romsdal.

Les her om stemningen i Kristiansund

Dragkampen mellom Møre og Romsdals tre regioner har i alle år vært mildt sagt betent. Ved siste valg overrasket den nyopprettede Nordmørslista med å kapre hele fire mandater til fylkestinget. Striden om sykehuslokalisering, med nederlag for Kristiansund, sørget for at misnøyen blusset kraftig opp. Når så sammenslåing av kommuner og fylker står på dagsorden både regionalt og nasjonalt, er det naturlig at nordmøringene vil posisjonere seg.

Nord- og Sør-Trøndelag er midt inne i ekteskapssonderinger, det samme skjer mellom fylkene på Vestlandet. Møre og Romsdal risikerer å måtte dele boet mellom Vestlandet og Midt-Norge, hvis de da ikke velger å gå samlet inn i et av de nye, potensielle storfylkene.

Det finnes tunge argumenter for at Møre og Romsdal bør finne sammen med «Stor-Trøndelag», blant annet det faktum at de tre fylkene i dag utgjør én helseregion og én region i Statens vegvesen.

Sannsynligheten for en deling er likevel størst, i alle fall om man skal dømme etter forskjellene og uforsonligheten i fogderistriden. At Møre og Romsdal består alene som eget fylke, er den minst trolige løsningen, med mindre ingen andre vil ta imot «kranglefantene».

Engasjementet for å få hele fylket eller bare Nordmøre med i et sammenslått Trøndelag er tilsynelatende labert blant trønderne, kanskje fordi det kan forkludre de allerede anstrengte ekteskapssonderingene. Eller rett og slett fordi småkrangelen mellom trønderne fortoner seg som en lett bris mot stormsenteret på Møre. Best å ta én strid om gangen!

Et utspill fra stjørdalsordføreren om å inkludere nordmøringene i Trøndelag ble i 2014 avfeid som uønsket trøndersk imperialisme av fylkesordføreren i Møre og Romsdal.

I et slikt perspektiv er det kanskje dristig, men i lys av situasjonen likevel nærliggende, å appellere til trøndernes slektsfølelse: Sørg for å «redde» nordmøringene hjem til et større Trøndelag!

LES OGSÅ: Tenk større om regioner (leder)