Vindkraftutbygging må gi lokal vekst og arbeid

foto