Stiklestad 2030: Er Kirken villig til å bidra nok?

foto