Ansvaret for vern av hovedbygningen på Follo ligger nå hos Orkland kommune

foto