Kreftpasienter med seneffekter trenger et tilbud nå, Helse Midt-Norge!

foto