Myndighetene må satse på nullutslipp, ikke lavutslipp

foto