Bygget er tross alt kun fra 1960-årene. Det er helt utrolig hvordan det da kan ha kulturhistorisk verdi

foto