Det er noe jeg og garantert flere ungdommer irriterer seg over, og det handler om aldersgrensen på flere ting i samfunnet. Her er et eksempel: Hvis jeg som en ungdom på 16 år går på bussen og skal kjøpe meg en billett, så må jeg betale voksenbillett siden aldersgrensen er 16 år. Da tenker jeg «greit, da er jeg voksen». Så går jeg på butikken og kjøper meg en øl, men da blir jeg stoppet i kassen fordi da er jeg ikke voksen, siden jeg ikke er myndig.

Med dette eksemplet mener jeg ikke at samfunnet skal sette grensen på alkohol til 16 år, men omvendt! Jeg mener at Atb, Pirbadet, kinoene og andre offentlig tjenester bør holde seg til en fast aldersgrense. Men jeg retter saken min mest til Atb. Jeg lurer på hvorfor dere regner en 16-åring som voksen? Jeg føler meg ikke voksen når jeg er 16 år. Det er enda to år til jeg blir 18 år.

Noe annet som ikke alle tenker på er at en 16-åring ikke har så god økonomi og en bussbillett for voksen er ikke billig. Ikke kom og argumenter med at da bør de fleste ungdom skaffe seg jobb, for det er ikke lett! Det eneste en ungdom kan jobbe med er å dele ut aviser, som ærlig talt er en tung og fæl jobb på grunn av at man ikke får godt nok betalt for det man gjør. Man kan få penger av foreldrene sine, selvfølgelig. Men det er ikke alle foreldre som har økonomi til at deres barn kan ta buss. Det koster faktisk 100 kroner å ta bussen til og fra byen, og hvis man skal gjøre det hver dag i en uke bruker man 700 kroner. Hvis man gjør det en måned koster det en ungdom 2 800 kroner.

Det er faktisk mange ungdommer som kjøper seg ungdomsbillett siden de føler at det stemmer mer for dem. Jeg synes det er rart å bli regnet som en voksen i samfunnet når det kommer til penger og billetter, bare for at et selskap skal tjene mer.

Det som er enda rarere er at når det kommer til alkohol, leie av film som inneholder vold og kjøre bil så må jeg være 18 år siden da er jeg voksen. Myndighetsalderen er 18 år.

Så mitt store spørsmål da er når er jeg voksen? Er det når jeg «endelig» får kjøpe voksenbillett på bussen, eller er det når jeg endelig får kjøre bil og kjøpe alkohol? Jeg vet faktisk ikke lenger. For noen ganger blir jeg regnet som voksen. Andre ganger er jeg bare en ungdom.

Mitt poeng med dette innlegget er at alle selskap må tenke seg om når de setter aldersgrense og spesielt Atb, kino og andre offentlige aktører. Det er ikke alle 16-åringer som har penger til å kjøpe voksenbillett til alt.

En forvirret ungdom (17)

Vil du skrive til Snakk ut? Send innlegg på mail til snakkut@adresseavisen.no eller på SMS med kodeord snakkut til 07200.