Regiondirektør Tord Lien i NHO vil ha økt satsing på fagutdanning. Det støtter vi ham i. Det er mange gode grunner til å stimulere flere ungdommer til å satse på yrkesfag, for å møte behovet for arbeidskraft og kompetanse i tiden som kommer.

Under et møte hos Levanger næringsforum denne uka, referert av Trønder-Avisa, snakket regiondirektør Lien om behovet for økt stimulering til yrkesfaglig utdanning. Dette koblet han med synspunkt på hvordan videregående utdanning drives for tiden.

Ifølge Lien dominerer musikk, dans og drama for mye i videregående utdanning i Trøndelag. Hvordan denne dominansen gir seg uttrykk, eller hvordan Lien har fått dette inntrykket, får eventuelt bli opp til ham å redegjøre for. Utdanningspolitisk retter han imidlertid danser for smed, i et i beste fall sleivete forsøk på å slå et slag for Trøndelag som industrifylke.

I hele Trøndelag er det bare syv av 34 offentlige videregående skoler som tilbyr undervisning i musikk, dans og drama i det hele tatt. Disse igjen bare til noen få av elevene, som en del av studieforberedende utdanning. Mulighet til å utvikle talenter i estetiske fag, slik enkelte videregående skoler også tilbyr idrettsfag, som en del av studieforberedende kompetanse, er ikke noen trussel mot yrkesfaglig utdanning. Tvert imot.

Både praktiske og estetiske fag bør ha en naturlig plass i norsk skole. Disse fagene møter mange av de samme utfordringene i den senere tids utvikling, med mer satsing på teoretiske fag og såkalte basisfag. Det handler i større grad om grunnskolen enn videregående skole, hvor de fleste elevene verken møter musikk, dans og drama eller andre praktiske fag.

At regiondirektør Tord Lien med sitt utspill gir inntrykk av å være kulturfiendtlig, vil han og NHO kanskje ikke ta så tungt. Det mest forstemmende med det lettvinte sleivsparket er at Lien fremstår historie- og kunnskapsløs også. Det bør være mulig å slå et slag for yrkesfag, uten å tråkke på et tiltrengt og viktig mangfold i norsk skole som alt er under press.