Hva er det med oss og denne dyrkingen av slike bragder?

foto