Urettferdig og hensynsløst at ofrene får ansvar. Men ikke uforståelig

foto