Kvifor me bør innføre særskatt på grunnrente i oppdrett

foto