En seier for frivilligsentralene og en seier for distriktene!

foto