Mannen er en av rundt 1000 trøndere som årlig laster ned og deler bilder og filmer som viser seksuelle overgrep mot barn. Slikt materiale som spres på internett, er et økende samfunnsproblem. At politiet i Trøndelag nå jobber målrettet mot nedlastere i vårt distrikt, er derfor en riktig prioritering.

Oppklarte straffesaker i hele Norge indikerer at omfanget av personer som deler overgrepsmateriale, er betydelig. Såkalte nedlastere står i fare for å bli overgripere selv, og det er viktig at de blir stoppet før det skjer.

Riksadvokaten kunngjorde i februar at det skal satses hardere på etterforskning av de mest alvorlige volds- og seksuallovbruddene. Vold mot barn, herunder seksuelle overgrep på internett, har derfor høy prioritet.

Politiet i Trøndelags nye etterforskningsgruppe Sobi (seksuelle overgrep mot barn på internett) viser at det er mulig å jobbe forebyggende mot nedlasterne for å redusere skadeomfanget. Gruppen holder øye med trafikken på nettsider der overgrepsmateriale blir delt, noe som gjør det mulig å identifisere nedlastere. Politiet prioriterer å pågripe mistenkte nedlastere der det er størst sjanse for at de selv begår overgrep, blant annet personer som selv har barn eller bor sammen med barn.

Samtidig jobber spesialgruppa aktivt mot nedlastere i «startfasen». Mange begynner gjerne med å se på poseringsbilder av barn før de går over til chattekanaler hvor deltagerne skildrer sine fantasier eller drøfter overgrep. Neste steg kan være å begå overgrep selv.

Denne formen for overvåkning griper direkte inn i folks privatliv. Samtidig er metoden den eneste muligheten myndighetene har til å stagge nedlasting og deling av overgrepsmateriale, samt opparbeide viktig kompetanse. Mange av dem som blir pågrepet er lettet over å bli tatt, og flere uttrykker at de ønsker hjelp. Det viser at det forebyggende arbeidet fungerer og blir et viktig bidrag til å begrense vold mot de mest sårbare blant oss.