Det kommunale budsjettet skriker etter rehabilitering. For Trondheim kommune utgjør den samfunnsmessige kostnaden om lag 2,5 milliarder kroner.

Forebygging lønner seg – men blir likevel ikke prioritert. Rehabilitering er samfunnsøkonomisk gunstig, og får folk tilbake i arbeid. Både fysioterapi og trening i varmtvannsbasseng er effektive tiltak for personer med muskel- og skjelettsykdommer. Riktig forebygging og rehabilitering gir pasientene mer overskudd og større arbeidsevne. Med henvisning til Revmatikerforeningens kronikk under ordet fritt 19. desember, virker det ikke som kommunens politikere helt har skjønt alvoret når rehabiliteringen må foregå med innsamlede midler.Les kronikken: Uførereformen er en katastrofe for mange

Nesten halvparten av alt sykefravær her i landet er knyttet til revmatisme og muskel – og skjelettsykdommer. De samme sykdommene står for en tredjedel av all uførhet.

Over 200 000 pasienter står uten tilbud om fysioterapi. I Trondheim kommune er fysioterapi tilbudet redusert. Hadde de fått nødvendig behandling, kunne samfunnet vært spart for store utgifter. Vi vet at forebygging og behandling av muskel- og skjelettsykdommer vil gi betydelige samfunnsøkonomiske gevinster.

Med samhandlingsreformen har kommunen fått ansvaret for rehabiliteringen. Fysioterapi og varmtvannsbasseng er tiltak som kan bedre livskvaliteten til personer rammet av sykdom – det styrker muligheten for at de kan delta i arbeidslivet og øker egeninnsatsen for å ta vare på egen helse.LES OGSÅ: Pasienter ivaretas ikke på trygg måte når køen er lang

Varmtvannsbasseng gir en god mulighet for personer med revmatisme, muskel- og skjelettlidelser til å ta vare på egen helse. Temperaturen på 34 °C fører til at produksjonen av kroppens endorfiner stiger – og smertene dempes. Her gjennomfører Revmatikerforeningen et kjempe arbeid, med tilbud om varmtvannstrening til denne pasientgruppen. Dette er en kommunal oppgave, men politikerne snur ryggen til, og foreningen må egenfinansiere dette med nesten 400 000 kroner. I frivillig arbeide er det mange solgte lodd!

Vi nærmer oss valget og en gjennomgang av de ulike partienes program gir oss få konkrete punkt som kan gjøre hverdagen til denne pasientgruppen bedre. Frem mot valget bør de politiske partiene avklare sin politikk for de med revmatisme og muskel – og skjelettsykdommer. Vi trenger en kommune med vilje til handling.

Muskel- og skjeletthelse koster samfunnet 73 milliarder kroner i året. For Trondheim kommunes befolkning vil dette utgjøre om lag 2,5 milliarder! Kun en fjerdedel av summen brukes på behandling og rehabilitering. Satser vi mer på forebygging, behandling og rehabilitering vil dette gi stor innsparing. Vi vil få lavere sykefravær og flere vil mestre egen hverdag.Hør våre kommentatorer oppsummere kulturåret, det politiske året og se fremover mot valgåret 2017

Les flere debattinnlegg på adressa.no/meninger

Følg Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter.