Krever at mange velholdte boliger rives - av prinsipp

foto