Omsorgsstønad og BPA må fungere godt i alle kommuner

foto