foto
Det er etisk betenkelig å holde rovdyr innesperret i små bur for å bruke pelsen deres til klær og pynt. Foto: Hansen, Alf Ove, NTB scanpix

Nye avsløringer av uakseptable forhold på norske pelsgårder har igjen skapt debatt om pelsdyrnæringens fremtid. Mattilsynet uttalte at de er «forskrekket og forbannet» etter å ha sett den omstridte dokumentaren «Pels» på NRK. Det er ikke første gang. Pelsnæringen har lovet bot og bedring mange ganger. I 2002 ga daværende landbruksminister Lars Sponheim (V) næringen ti år på å rydde opp og forbedre forholdene. Gjentatte avsløringer av alvorlige brudd på dyrevernsloven tyder på at næringen ikke evner å rydde opp.

Den grunnleggende innvendingen mot pelsdyroppdrett er likevel ikke avsløringer og avvik på enkeltgårder. Det er etisk betenkelig å holde rovdyr innesperret i små bur for å bruke pelsen deres til klær og pynt. Landbruksdepartementets etikkutvalg mener at pelsdyroppdrett må avvikles fordi det dreier seg om rovdyr som ikke er tamme, plasseret i små nettingbur uten stimuli. Dyrene får ikke utløp for mye av sin naturlige adferd. Fryktreaksjoner, stereotyp atferd og valpedrap tyder på at dyrene er mistilpassede. Både Veterinærinstituttet og Den norske veterinærforeningen mener at pelsdyroppdrett ikke er dyrevelferdsmessig forsvarlig. Disse faginstansene må vi lytte til.

God dyrevelferd er viktig i alt husdyrhold, men pelsdyroppdrett er spesielt. Holdninger til bruk av pels har endret seg. Størsteparten selges til kinesere og russere, mens kjøttet kastes. Produktet pels legitimerer ikke et husdyrhold som er så dyrevelferdsmessig utfordrende.

Pelsdyroppdrett er allerede forbudt i en rekke land. Både Sverige og Sveits har innført så strenge reguleringer at næringen ble avviklet. De siste årene har det vært et flertall på Stortinget for å avvikle pelsdyroppdrett, men Senterpartiet har vært en bremsekloss i Landbruksdepartementet. Vi har tillit til at landbruksminister Sylvi Listhaug (FrP) viser en større evne til handling enn den rødgrønne regjeringen. Pelsdyroppdrett er en marginal næring, men betyr naturlig nok mye for de 200 årsverkene som driver. Det er en forutsetning at bøndene som rammes, sikres gode omstillingsordninger.

Tiden er moden for en avvikling av pelsdyroppdrett i Norge.