Du får også forholde deg til loven, kamerat!

foto