Vi må erkjenne at det kan skje vold på sykehjem

foto