Derfor har jeg lest prinsipprogrammet til Rødt. Om man legger til grunn at Rødt mener det de skriver der, er målet til Rødt et klasseløst samfunn. Sitat: «Et sosialistisk samfunn vil i den første perioden bære preg av det samfunnet det oppstod på grunnlag av.

Gjennom klassekamp og kvinnekamp må sosialisme utvikles i retning av et samfunn uten klasser, uten undertrykking – og der skillet mellom styrende og styrte er opphevet. Rødts mål er et klasseløst samfunn. Det er dette Karl Marx kalte kommunisme.»

Les tilsvar fra Rødt her: Takk for tydeliggjøring av hvor langt til høyre MDG har beveget seg

Så vi har altså et parti som stormer fram på meningsmålingene, som ønsker å skrote hele den norske samfunnsmodellen og innføre en helt annen måte å organisere oss på. Dette skal selvfølgelig skje demokratisk forsikrer Rødt selv. Og Rødt vil heller omtale seg som sosialister enn kommunister – man kan vel gi de rett i at det ordet fortsatt er litt negativt ladet.

Videre sier prinsipprogrammet at man ønsker å fjerne privat eiendomsrett i Norge. Mon tro om alle Rødt-velgere er klar over dette, i alle fall de som eventuelt er gründere, bedriftseiere eller lignende. Programmet sier: «Arbeiderklassen kan ikke styre innenfor rammene av kapitalismen og den private eiendomsretten og med utgangspunkt i det borgerlige statsapparatet. I stedet må det bygges en reelt folkestyrt stat.»

Les også: Ottervik vil ikke svare om gjenvalg

Rødt ønsker med andre ord at et framtidig flertall – vil tro det holder med 51 prosent av stemmene, skal avskaffe og frata bedriftseiere sin eiendom, mest sannsynlig uten kompensasjon, med ved ekspropriasjon. Vi husker hvordan dette gikk, f.eks. når Russland okkupert Latvia etter andre verdenskrig, hvor alle ble fratatt sine private eiendommer. Men Rødt forsikrer oss om at de ikke ønsker å frata oss vanlige innbyggere sin eiendom, det er kun utvalgte eiendommer til produksjonsmidlene som de kaller det. Mon tro om Rødt da har tenkt over at de kan miste sitt tenkte sosialistiske flertall ved et nytt valg hvert fjerde år? Skal de borgerlige da gi bedriftene sin eiendeler tilbake – i fire år – til det sosialistiske flertallet igjen oppstår? Eller er det slik at Rødt ser for seg at hele folket skal bli sosialister til evig tid? Det er jo en forlokkende tanke, at et parti skal sikre flertall til evig tid, men har det noe med realisme å gjøre? Hva mener du?

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Ti problemer Arbeiderpartiet må løse

Videre når man leser prinsipprogrammet til Rødt reagerer man sterkt på følgende tekst og budskap: «En stor andel av borgerskapet besitter posisjoner i statsapparatet. I Norge dominerer borgerskapet mediene, deler av kulturlivet og mange interesseorganisasjoner.

Deler av pampeveldet i fagbevegelsen og andre masseorganisasjoner hører også̊ til borgerskapet. Lederne i Ap og SV arbeider i kraft av sin posisjon for å få kapitalismen til å bestå. De gir krisepakker til kapitalistene som har spekulert seg inn i et uføre, investerer Norges olje og gull på børsen, privatiserer og angriper fagforeningenes posisjon. De bruker partiene som redskap for å holde arbeiderklassen i ro.Er det slik at partiet Rødt har SV og Ap som fiender? Det kan virke slik. Hvorfor reagerer ikke tillitsvalgte og folkevalgte i SV og Arbeiderpartiet på denne fiendtligheten som Rødt åpenbart har overfor partiene deres? Rødt mener åpenbart at både SV og Ap jobber for kapitalistene og ikke for fellesskapet. Hvem er det Rødt ser på sine venner – om det ikke skal være SV og Ap?

LES FLERE KOMMENTARER FRA TONE SOFIE AGLEN HER

Rødt drømmer om et annet samfunn enn dagens Norge. Det ser ut som at Rødt ikke setter pris på at vi lever i verdens beste land å bo i. De ønsker å skrote dagens samfunn og erstatte det med noe helt annet. Eller som de skriver selv: «Rødt avviser alle ideer om at arbeiderne kan frigjøres ovenfra av en sosialistisk elite. Arbeiderklassen må frigjøre seg selv. Sosialisme er umulig uten at flertallet i arbeiderklassen går inn for revolusjonære endringer av samfunnet. Et revolusjonært partis formål og oppgave er å fungere som redskap i arbeiderklassens kamp. Rødt tar mål av seg til å bli et slikt parti.»

Rødt profilerer seg også som et miljøparti, men fremmer Rødts egne miljøsaker i Stortinget, fylkestinget i Trøndelag, eller kommunestyret på Stjørdal – eller bystyret i Trondheim. En rask opptelling viser at de ikke har fremmet et eneste miljøforslag de senere år. Det er derfor stor avstand mellom ord og faktisk politisk handling.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter