Uklokt å kompensere for snømangel med klimaødeleggende kunstsnø

foto