Nyskaping og kreativitet. Innovasjon og digitalisering. Vi blir tutet ørene fulle med uklare formuleringer om hva Norge trenger de neste tiårene.

I den politiske plattformen den nye regjeringen skal arbeide ut fra, er ordet «innovasjon» nevnt femti ganger. Erna Solberg bruker gjerne dette staselige ordet også i sine nyttårstaler.

Hvis det er én egenskap regjeringen må stimulere når de blar opp milliarder av kroner til NTNUs nye universitetsområde, er det evnen til innovasjon, eller nyskaping, som det bør hete på norsk. Hvis det er én samfunnssektor som alltid har drevet med nyskaping, er det kunst og kultur.

Dermed er saken enkel: Hvis regjeringen skal drive politikk ut fra sin egen plattform, må de sørge for at kreative fag som kunst, arkitektur og musikk blir samlet ved Gløshaugen.

Regjeringen skal en av de første dagene gi beskjed om hva slags universitetsområde de vil bevilge penger til. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har allerede lovet at universitetet skal bygges ut i én jafs, at regjeringen vil gå inn for en helhetlig utbygging, heller enn en som er stykkevis og delt.

Likevel er det tvilsomt om NTNU får alt de ønsker seg. Det er usikkert hvor store arealer regjeringen bevilger penger til å bygge. Så ulike tall som 80 000 og 130 000 er nevnt i ulike utredninger.

Om de sier ja til et såkalt Kam-senter, er et av de store spenningsmomentene. Bygninger der kunst, arkitektur, musikk og andre kreative, utøvende fag kan samles, står høyt på NTNUs ønskeliste, sammen med et annet viktig formål; nye lokaler på Vitenskapsmuseet.

De tre bokstavene K, A og M står for kunst, arkitektur og musikk, men det er meningen at alle utøvende, kunstneriske fag skal få plass i et slikt senter. I dag er disse fagene spredt omkring i byen på ulike adresser der NTNU leier lokaler.

LES OGSÅ: NTNU har vurdert å legge et Kam-senter til vestsiden av Elgeseter gate.

Selv om de tre regjeringspartiene flotter seg med ordet innovasjon, er de også opptatt av penger. Derfor kan det være fristende å spare kroner ved å si nei til et senter for kunstfag. Men en slik satsing bør ikke bare anses som en utgift. Senteret blir en investering i Norges framtid: De som skal ut i arbeidslivet de neste årene, må trenes i å tenke nytt. De må forberede seg på et næringsliv i stadig endring.

Arbeidslivsekspertene er enige om at et stort antall nye jobber vil oppstå når automatiseringen fjerner mange av de gamle. Men det er vanskelig å vite hvilke. Norge, og alle som skal ut i arbeidslivet de nærmeste årene, må forberede seg på ei framtid vi ikke vet så mye om. Da trenger vi alle mer av de egenskapene som blir trent opp i kreative yrker. Nyskaping og fleksibilitet er noe av essensen i en kunstnerisk utdannelse.

Det vil bli gull verdt, faktisk for hele Norge, å få slike studenter inn blant dem som studerer realfag. De som skaper kultur, jobber uten den samme type fasit som sivilingeniørene lærer å forholde seg til. Det finnes ingen fasit for hvordan framtida blir.

Da Bilbao var en industriby, ante nok ingen at det skulle bli arkitektene og kunstnerne som ville redde byen den dagen fabrikkene måtte stenge. Guggenheim-museet i Bilbao er det mest kjente eksempelet på hvordan kreativiteten kan gi folk et nytt livsgrunnlag.

Et senter for kreative fag kan også bli et viktig bindeledd mellom universitetet og byen. Det nye universitetsområdet er en gigantisk utbygging, det største byutviklingsprosjektet i Trondheim i nyere tid, og det må komme byens befolkning til gode. For at et nytt, samlet NTNU skal bli en drivkraft i byens utvikling, er det viktig at området blir attraktivt. Et senter for kunstfag som åpner seg for publikum, kan bli en magnet.

I en kronikk i Adresseavisen tirsdag viste dekan på Institutt for arkitektur, Fredrik Shetelig, til World Economic Forum. De mener at den kompetansen verden trenger mest av alt de neste årene, kan oppsummeres i tre K-er: Kreativitet, kritisk tenking og evnen til kompleks problemløsning.

Børge Brende er president i World Economic Forum. Han må hviske sine tidligere regjeringskolleger noen ord i øret: NTNU og Norge trenger et Kam-senter ved Gløshaugen.