Jeg leste saken i Adresseavisen 19. februar om at mange sykepleiere opplever at de blir seksuelt trakassert på jobb.

Jeg har full respekt for- og har arbeidet mye med mange flinke sykepleiere. Jeg støtter metoo-kampanjen og reagerer sterkt om jeg privat og i jobbsammenheng opplever seksuell trakassering fra «friske» mannfolk. Det kan absolutt være nyttig å gjennomføre en kartlegging for å avdekke hvor mange sykepleiere som opplever ubehageligheter på sin arbeidsplass, og resultatet er viktig å diskutere.

Hvis man tar utgangspunkt i hvordan saken er presentert i Adresseavisen, og hvilke uttalelser som blir gjengitt, dukker det opp noen spørsmål hos meg. Jeg ser at det er en stor sjanse for at saken ikke er så unyansert som den blir presentert.

Les også: Sykepleiere blir seksuelt trakassert av pasienter

Krevende brukere

Selv har jeg arbeidet i Trondheim kommune siden 2002, og har ofte arbeidet med til dels krevende brukere, der utagering i ulike former og styrker har vært en stor del av arbeidshverdagen. Det er ingen som ønsker at utfordrende adferd skal være en del av arbeidshverdagen. Men min oppfatning er at det er HELT avgjørende hvordan vi forstår den, arbeider med den og takler den, og stiller meg spørrende til hvorfor dette perspektivet ikke er sentralt.

Det er selvsagt svært viktig at enheten har gode rutiner, slik at ansatte takler å stå i krevende situasjoner. Min erfaring er at Trondheim kommune har rutiner når det gjelder debrifing og defusing, men at det er kritikkverdig om det kommer frem at det ikke finnes gode rutiner for dette enkelte steder. Det er bra at tillitsvalgte følger opp dette.

Eli Gunhild By, som er leder i Norsk Sykepleierforbund, blir sitert slik: «Når vi er unge har vi mindre erfaringer og kan være mer usikker på rollen vår. Det er totalt uakseptabelt at pasientene utnytter dette.»

Opptatt av debatt? Les også: Det er 10 timer siden det startet å snø, og 4–5 timer siden det sluttet å snø, men ingenting er gjort

Hvem er beskjeden til?

Men hvem er denne beskjeden til? Det blir sagt fra Anniken Van Marion, som er hovedtillitsvalgt for Fagforbundet i Trondheim kommune, at de som utfører seksuell trakassering ofte ikke kan klandres for det de gjør på grunn av sykdommer som påvirker adferden, som for eksempel demens eller psykiske problemer. Det er en svært viktig presisering.

Men hvem er beskjeden om at dette er helt uakseptabelt ment å være til? Hvem skal ordne opp i dette? Det er helt uakseptabelt at menn tar oss damer på rumpa eller på puppene en kveld på byen. Men jeg har problemer men å si det om lignende adferd hos en mann som alltid har vært en flott ektemann og verdens beste bestefar, men som nå har forandret adferd på grunn av demens. Kall meg gjerne naiv og defensiv, men i denne sammenhengen vil jeg heller si at det er veldig trist at noen på grunn av sin sykdom har forandret sin adferd slik at den oppleves som seksuell trakassering.

Dette er en trist situasjon, både for den det gjelder og de pårørende. Dermed blir ordet totalt uakseptabelt helt malplassert, støtende og fullstendig overflødig.

Mer debatt:  Du skal finne tilbake til jobb, til samfunnet, til deg selv, til venner og familie, tilbake til livet

Respekt og ydmykhet

Vi som jobber i helsevesenet er der for å ta vare på og behandle mennesker med respekt og ydmykhet til tross for at de har en krevende adferd.

Det er selvsagt svært viktig at vi arbeider målrettet for å forebygge og hindre slik adferd, men jobben blir ikke gjort av at vi står og sier at dette er totalt uakseptabelt.

Som ordtaket sier: Elsk meg mest når jeg fortjener det minst. Det kunne ikke være mer gjeldende enn i denne saken. Med en slik holdning tør jeg påstå at man oppnår en bedre samhandling, som igjen kan føre til mindre utfordrende adferd.

Jeg mener det er den mest effektive måten å arbeide på for å hindre at sykepleiere opplever seksuell trakassering i sin arbeidshverdag, i stedet for å stå med armene i siden og si at dette er totalt uakseptabelt.

Hør våre kommentatorer snakke om Ap i trøbbel, høyt spill i rådhuset, Utøya-filmen og norsk humor

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter