15. mai blir det avgjort hvilket forslag som vinner idékonkurransen om hvordan NTNU kan samles fra Gløshaugen mot St. Olavs Hospital. Fem arkitektkontor er i finalen, etter at de i første runde konkurrerte med over 30 andre.

De fem forslagene er justert siden første runde og er nå stilt ut i biblioteket på Realfagbygget på Gløshaugen. Da jeg gikk rundt der onsdag, slo det meg at flere av forslagene fortsatt, også etter at de er justert, bryter med formannskapets uttrykkelige forutsetning: Det skal ikke bygges i Høyskoleparken.

LES OGSÅ: SV mener kravene om å få mer NTNU i Midtbyen kan sette prosjektet i fare

10. januar vedtok formannskapet at de forutsetter at grøntområdet i Høyskoleparken ivaretas og at NTNU «bør ha en sterk tilstedeværelse i Midtbyen innenfor elveslyngen».

Dagen etterpå sendte 36 arkitektkontor inn sine forslag til hvordan en ny campus kan utformes. Ingen av dem visste da de arbeidet med forslagene sine, at Trondheim kommune ville sette klare begrensninger.

NTNUs idékonkurranse dreide seg kun om området fra Gløshaugen og vestover. Når arkitekter skal foreslå hvordan høyskoleplatået kan bindes sammen med Elgeseter gate og sykehusområdet, tenker de naturlig nok at noe bør bygges i parken. Og «en sterk tilstedeværelse i Midtbyen innenfor elveslyngen» var ikke en del av konkurransen.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Politikerne skjerper tonen

Enkelte av de fem forslagene drar likevel NTNUs tyngdepunkt et stykke nærmere sentrum. Særlig to av dem, «Uptown Downtown» og «Juhu NTNU», foreslår en betydelig utbygging rundt Studentersamfundet. Det ene foreslår en universitetsplass rett sør for Elgeseter bru som skal fungere som et brohode mot byen. Ideen er god, men den berører parken, til og med et område som er en gammel kirkegård.

De som står bak «Juhu NTNU», har også et annet godt forslag: De vil åpne Gløshaugen mot vest, mot Hesthagen, Elgeseter gate og den delen av Høyskoleparken som kalles vestskråningen.

Flere av de fem forslagene inneholder interessante tanker. Problemet er at vi ville hatt større utbytte av dem hvis rammebetingelsene hadde vært avklart.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: De fem forslagene trenger kraftige justeringer

Ett av forslagene, «Input», sier det rett ut: «Grunnleggende uenighet har, etter vår oppfatning, resultert i at man ikke har lykkes med en bred og vellykket gjennomføring av konkurransen.»

Det er fristende å karakterisere NTNU-ledelsens framgangsmåte som både egenrådig og arrogant. Å kjøre gjennom en idékonkurranse fra A til Å uten å ta hensyn til kommunens innvendinger, kan dessuten tolkes som en strategi: Når planene er klare, kan det bli lettere å få ja. Ledelsen kan også ha tenkt at når man har klare planer, stiller man sterkere i dragkampen som vil komme.

Det ligger an til tøff tautrekking de neste månedene: NTNU vil sette hælene i bakken på Høyskoleplatået. Kommunepolitikerne i de fleste partier vil hale og dra for å få mest mulig av universitets aktiviteter over Elgeseter bru.

Høyres kommunalråd Berit Tiller nøyer seg ikke med at NTNU fortsatt vil være merkbart til stede på Kalvskinnet. Hun vil legge kunst-, arkitektur- og musikkutdanningen til et nybygg på Leüthenhaven. Tanken er besnærende. Kunsten og musikken bør holde til i sentrum.

Men det er ikke bare to, men tre parter som må bli enige om hvordan det nye universitetsområdet skal bli. Regjeringen vil bidra med opptil 10 milliarder kroner til et samlet campus. Hvor stor spredning kan de godta før utbyggingen bryter med forutsetningene?

Rektor Gunnar Bovim gir ofte uttrykk for at han er redd for hva Kunnskapsdepartementet vil si hvis nye NTNU spres for mye, og han er spent på hva en ny regjering vil mene til høsten. Derfor håper han også at utbyggingen blir et valgkamptema – noe de fleste trøndere bør støtte ham i, siden prosjektet vil få stor betydning for Trondheim.

Hvordan utbyggingen skal skje, er det samtidig all grunn til å diskutere videre. Bovim har selv sagt at han ønsker seg en livlig debatt. 9. mai arrangerer Adresseavisen, sammen med Studentersamfundet, et folkemøte om saken. Da kan debattantene kan ta ham på ordet.

foto
Konsentrert: Gunnar Bovim vil ha campus mest mulig konsentrert i aksen Gløshaugen-Øya. Foto: Richard Sagen, Richard Sagen +47 95198665