Spørsmålet om pensjon er ett av de vanskeligste i norsk arbeidsliv. Når pensjonene våre kommer på forhandlingsbordet, blir det fort demonstrasjonstog, streik og hissig stemning.

Det er også partene i arbeidslivet klar over. I november hørte jeg og en gruppe journalister et foredrag med NHO-leder Kristin Skogen Lund og LOs generalsekretær Hans Christian Gabrielsen. De snakket varmt om det organiserte arbeidslivet. Enigheten var nesten påfallende. Én ting stakk seg imidlertid ut: Pensjon. Både Lund og Gabrielsen mente at pensjonsordningene var ett av de temaene med størst konfliktpotensial. Nå er det duket for harde kamper i årets lønnsoppgjør.

Det skulle man kanskje ikke tro, for i helgen ble det enighet om nye pensjonsordninger i offentlig sektor.

Det har latt vente på seg. I 2011 ble pensjonsreformen innført uten at partene hadde blitt enige om pensjonene i det offentlige. Siden har norske lærere, byråkrater og sykepleiere ventet på et svar. Forhandlingene har vært preget av avbrudd og mangel på framgang.

Natt til lørdag ble partene i arbeidslivet enige om en ny pensjonsordning for offentlig sektor. Alle offentlig ansatte født i 1963 eller senere får tilgang på avtalefestet pensjon (AFP), en ordning som opprinnelig var ment for sliterne i privat sektor. Men det er ikke alt. Offentlig ansatte får nå pensjonsopptjening fra første år de er i jobb. de kan også tjene opp pensjon så lenge de jobber, fram til 75 år. Tidligere ble krana skrudd igjen etter 30 år.

LES KOMMENTAREN: Det er ett dilemma regjeringa er blind for

Nå skal medlemmene i LO, Unio, Akademikerne og YS få si sin mening om den nye avtalen. Det ender antakelig med et ja, selv om det finnes motstemmer. Alliansen Forsvar Offentlig Pensjon er kritiske til avtalen, som de mener er en heving av pensjonsalderen. Den kritikken legger opp tilomkamp om pensjonsreformen, som var ment å få oss til å jobbe lenger. Medlemmene i fagbevegelsen ønsker seg neppe en ny runde av konfliktene før reformen ble innført. At de politiske partiene skal gå med på det, er omtrent like realistisk som at Rødt vender tommelen opp for private barnehager.

Tror du enigheten lover godt for årets lønnsoppgjør, må du imidlertid tro om igjen. Det er nemlig duket for pensjonsstrid mellom LO og NHO.

Årets oppgjør blir samordnet. Det betyr at LO og NHO forhandler sentralt, i stedet for at forbundene forhandler hver for seg. At det skjer for første gang siden 2008, skyldes at pensjonsordningene i privat skal på bordet.

LO lyktes med å få på plass pensjonsopptjening fra første år i det offentlige. Nå vil de bruke det resultatet som brekkstang for å gi ansatte i privat sektor pensjonsopptjening fra første lønnskrone. I tillegg vil de «tette hullene» i AFP-ordningen. Dem er det flere av. I dag må man være minimum 62 år for å ta ut AFP. Konsekvensen er at en arbeidstaker som faller ut av arbeidslivet som 61-åring ikke får en eneste krone AFP.

Det blir det ikke lett å få gehør for. NHO er imot å gjøre AFP-ordningene mer gunstige. Grunnen er økonomisk. Ifølge NHO er ordningen underfinansiert med 13 milliarder. Organisasjonen frykter at underskuddet vil være på 30 eller 40 milliarder i 2040, dersom dagens ordning bevares. De er ikke mildere stemt når det kommer til opptjening fra første krone.

Konsekvensen er at det, tradisjonen tro, er duket for dragkamp mellom partene. Skal LO få gjennomslag for å tette hullene i AFP, vil NHO kreve at utbetalingene blir lavere. Det blir ikke enkelt for noen av partene.

Uenighetene mellom partene virker for dype til at vi får en reprise på helgens suksesshistorie. Skal man være realistisk, bør man heller håpe at LO og NHO blir enige om et knippe grunnprinsipper for pensjonsordningene. Den som venterat pensjonsspørsmålet skal bli avklart i år, venter antakelig forgjeves. Det er kanskje like greit om de ikke forhaster seg. Når de først blir enige, må vi tross alt leve med resultatet i flere generasjoner.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter