Fredag kom meldingen om at Norske Skog er solgt til investeringsfondet Oceanwood. Det må komme som en lettelse for de ansatte på Skogn og i Halden etter en lang og uoversiktlig konkursprosess. Tautrekking mellom låneeiere og aksjeeiere, trusler om rettssaker og et vankelmodig Aker er bare noe av det som har forsinket løsningen. Når det ikke ble en norsk eier, håper vi Oceanwood satser på å utvikle Norske Skog, slik at selskapet kan nå nye markeder.

LES SAKEN: Nå har Norske Skog fått nye eiere

Da Norske Skog kom i trøbbel for alvor i fjor, vurderte regjeringen å redde selskapet. Det var et uklokt forslag den gangen. At Oceanwood har betalt 235 millioner euro for aksjene i Norske Skog AS, viser at det var unødvendig. Selv om Norske Skog har slitt på grunn av en dårlig timet storsatsing på avispapir, er flere av fabrikkene verdifulle. De kan omstilles til nye produkter. Det finske treforedlingskonsernet Stora Enso har for eksempel lykkes godt med å satse på bioenergiprodukter de siste årene.

I auksjonen som har pågått de siste månedene, har Oceanwood stått mot den kjente norske investoren Jens Ulltveit-Moe. Flere av de ansatte i Norske Skog uttrykte at de ønsket at Ulltveit-Moe skulle overta. Han signaliserte at han ville utvikle selskapet, slik at det ikke lenger ville være avhengig av vekst i avispapirmarkedet. Heldigvis ser det ut til at Oceanwood vil ta Norske Skog i en lignende retning.

LES LEDEREN: La lakseoppdretterne betale for seg

Oceanwoods investeringsdirektør John Chiang skriver at de «deler ambisjonen om å sørge for at det nye Norske Skog konsernet (...) realiserer potensial som vi mener ligger i virksomheten gjennom fortsatt omstilling og vekst.» Det er lovende toner. Markedet for avispapir krymper, mens etterspørselen etter trebaserte produkter vokser. Oceanwood har en mulighet til å styrke Norske Skogs posisjon, for eksempel ved å satse på cellulosebaserte alternativer til plast. Bioenergi er også en mulighet.

Vi er mange som helst hadde sett at Norske Skog forble på norske hender. Nå håper vi Oceanwood tar Norske Skog inn i framtida, i stedet for å jakte kortsiktig avkastning.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter