Buss- og trikkeførerer er utsatt for mye. Blant annet utsatt for trusler, trakassering og vold fra passasjerer. Det kan dreie seg om alt fra kjefting, spydigheter, slag og spark i buss/trikk og til fysisk vold mot føreren. Vi har medlemmer som er blitt angrepet og skadet, med påfølgende sykemelding.

Vi har førere som er blitt drept av psykisk ustabile passasjerer. Vi har de som blir kalt «svarting», «muslimfaen», «jævla neger» osv. Vi har hele spekteret, men vi merker at våre kolleger som er litt mørkere i huden er mer utsatt enn oss som er hvite. Ikke bare får de oftere kjeft og tilrop, men trakasseringen er også av grovere karakter, bl.a. med rasistisk tilsnitt. Slik kan vi ikke ha det. Men vi skjønner at det er ikke mulig å hindre all trakassering av sjåføren. Vi skjønner også at det er nesten umulig å sikre seg mot at noen «klikker»og tyr til vold. Men det er mulig å gjøre noe.

Et tiltak som er mulig og enkelt å gjennomføre, er å gjøre alle kollektive transportmidler til rasismefri og mobbefri sone. At bussen blir rasismefri og mobbefri sone. vil kanskje ikke i seg selv gjøre noen forskjell.

Men med god merking vil det sende et kraftig signal til alle om at på denne bussen/trikken er det nulltoleranse for mobbing og trakassering. Og det vil gjelde både føreren og passasjerene.

Vi opplever nemlig også at passasjerer blir mobbet og skjelt ut, spesielt de som er litt mørkere i huden, av andre passasjerer. Vi skal vel heller ikke stikke under en stol at det finnes sjåfører som heller ikke oppfører seg som de skal. Dersom bussen/trikken (gjerne toget også) er klart merket med at her tolererer vi ingen form for trakassering, vil det bli mye lettere for folk å gripe inn når noe skjer, bare ved å henvise til merkinga. Vi tror også merking, sammen med en kampanje (f. eks. lik «Ikke mobb kameraten min») vil ha en forebyggende effekt. Vi har lokalt gjennomført flere slike kampanjer internt for å sette fokus på holdninger . Effekten av det, har vært god. Når dette blir allment kjent, vil det være et kraftig signal utad og innad.

VIDEO: Slik er det inne i metrobussen

I Trondheim har vi nå en flott mulighet til å prøve ut dette, når det nye rutesystemet (metrobussen) settes i drift neste høst. Vi har luftet dette både for AtB og busselskapene i byen. Stort sett har vi fått positive tilbakemeldinger.

Men det er et stykke fra ord til handling. Derfor bør kanskje fylkespolitikerne nå komme på banen og markere sitt synspunkt. Vi tror dette vil være en vinn-vinn-situasjon for både sjåfører og passasjerer og skape en hyggeligere og sikrere kollektivtransport. Ballen er herved spilt over.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter