I 45 dager kan byens befolkning oppleve klimavennlige arrangement i hele byen. Siden Olavsfestdagene også satte fokus på klima, ble det et naturlig samarbeid om festivaloppstart lørdag 1. august.

Klimavalg 2013 ble etablert ved forrige stortingsvalg. En allianse av organisasjoner som hadde et felles ønske om at klima skulle settes høyere på den politiske dagsorden. Alliansen vokste fort og før valget besto den av over hundre organisasjoner innen alt fra miljø til kirke og fagforening. I Trondheim fant også organisasjoner sammen og har siden den gang samarbeidet om vår felles hjertesak under navnet Klimavalgalliansen i Trondheim.

Festivalen ble sparket i gang lørdag 1. august, med et mylder av morsomme aktiviteter, underholdning og inspirasjon i parken til EC Dahls stiftelse. En pengeløs festival med frivillighet, deling, kultur, barneaktivitet og grønne, kreative løsninger i fokus. Servering av gratis mat fra vår store kastematbuffet, hjemmelagde husholdnings- og kroppsprodukt, byttemarked, speed-dating med politikere, massasje og meditasjon, ansiktsmaling, lysdypping, vhs-domino byggeplass, solcellevisning, regnskogsvandring, bygging av insektshotell, avslapping i gresset med økologiske leskedrikker, konserter og mye mer.

Men dersom du gikk glipp av åpningen, er det ingen grunn til bekymring, for festivalen slutter ikke før siste stemmeseddel er i boks 14. september. Det kreves nemlig mange dager for å vise frem alle de gode og grønne initiativene som allerede eksisterer i byen og for å vise Trondheims politikere at vi er mange som ønsker en grønnere prioritering. I alle byens kriker og kroker, med alt fra seminar, konserter, politiske debatter, reparasjonsverksted, soppturer, bokbyttebad, hagedugnader, regnskogsaften, til hagevandring og sykkelturer, vil Klimafestivalen sette sitt preg på byen.

Vi er inne i valgkamp og politiske budskap og slagord er over alt. Det snakkes gjerne om enkeltsaker, om skole, om helse eller om samferdsel. En lang rekke enkeltsaker som skal løses separat med egne virkemiddel. Klima- og miljøsaken synes å føye seg inn i rekken av enkeltsaker, og mangelen på vilje til å se det som et større og sammenhengende problem gjennomsyrer politiske vedtak.

Klimautfordringene vi står overfor lar seg dessverre ikke løse med enkle grep eller ved å endre litt på kursen. Vår tids største sikkerhets-, helse-, natur-, vann- og økonomiproblem kan ikke kalles en enkel «miljøsak». Vi snakker om menneskets eksistens og det griper dypere og mer gjennomgående enn noen kamp vi noen gang har kjempet.

Så langt har de fleste politikere vært redde for å gjøre miljø- og klimavedtak som får konsekvenser for folk. I stedet har de vedtatt økt oljeutvinning, flere motorveier, større flyplasser og hvilt seg på internasjonale klimaforhandlinger som gang på gang har skuffet.

Men klimakampen er ikke lenger forbeholdt politikere, eksperter og spesielt interesserte. Klima er på topp blant verdens bekymringer og i Norge ligger det nå på en andreplass, i motsetning til ellevte plass for bare noen få år siden. Dette er en kamp som alle må kjempe og det er på tide at politikerne skjønner at de må føre en langt mer aktiv klimapolitikk hvis de vil at folk skal gjenvelge dem.

Derfor ønsker vi i Klimavalgalliansen å minne folk på hva vi må kreve av dem vi stemmer på. Vi jobber for å inspirere folk til gode grep de kan gjøre på egen hånd, og ikke minst med å stille politikerne til veggs og kreve handling.

Hvorfor lage festival om klima? Hvorfor blande politikk og kultur? Vi sier ja takk, begge deler. Politikere må dyttes i riktig retning, men også folk flest må gjøre mer.

Klimafestivalen har som mål å vise at det å fokusere på klima i politikken og inkludere klimavennlige løsninger i hverdagen vil få gode konsekvenser for folk. Lar man bilen stå, får man bedre helse. Erstatter man kjøtt med mer grønt, likeså. Et lavere forbruk gir mer fritid og mindre stress. Reparere, dyrke eller skape gir nærhet til ressurser rundt oss, og mestringsfølelse. Deling skaper samhold og sterke lokalsamfunn.

Vi tror at det å bruke kunst, kultur og ord for å formidle dette kan gi den inspirasjonen og viljen som politikken ikke alltid klarer. Klima er uten tvil den viktigste saken i vår tid, og mennesker som kommer på Klimafestivalen og lignende arrangement vil få påfyll og inspirasjon til å tolke den tiden vi lever i. De vil bli utfordret på viktige tema og forhåpentligvis gå hjem med en opplevelse av å være en del av noe større. Noe som kan og må forandres til det bedre.

Klimavalgalliansen krever en ansvarlig klimapolitikk og vil ikke la politikere slippe unna lenger, men vi forventer også at folk gjør sitt. Bli med og kjemp den viktigste kampen noensinne! Denne kampen må ikke være tung og traurig, men gøy og givende. Velkommen til Klimafestivalen!